ඔන්න කොළඹටත් සිරිපාදේ ඇවිත්! අවුරුදු 4ක් තුල හෝමාගම ඉදිවුණු අඩි 200ක් උස ශ්‍රීපාදය මෙන්න.

සිරිපාදේ යන්න හුඟක්වෙ අය ආස වුනත් හැමෝටම ඒ අවස්තාව ලැබෙන්නේ නැහැ.

හැබැයි අඩුම තරමේ, සිරිපාදේ කොයි වගේද කියල දැකබලාගන්න හරි අවස්තාවක් ලැබෙනවට හුඟක් අය හරි කැමතියි.

ඔන්න එහෙම අය වෙනුවෙන්ත කොළඹට සිරිපාදේ ඇවිත්.

මේ කියන්න යන්නේ හෝමාගම මාගම්මන සරණධම්ම විවේකාශ්‍රමේ පිහිටා තියෙන ශ්‍රී පාදය ගැනයි.

මේ වෙසක් මාසේ විවෘත කළ මේ ශ්‍රී පාදය අඩි 200 ක් උසයි.

මේ ශ්‍රීපාදය – රත්නපුර පිහිටි සැබෑ ශ්‍රී පාදේසියලුම අංග තියෙනවා.

මිට පස්සේ හැම වෙසක් මාසෙකම සහ පොසොන් මාසෙකම මේ ශ්‍රී පාදය වැඳගන්න සැදැහැති ඔබට අවස්තාව ලැබෙනවා.

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු සහ කලාකරුවෙකු වන ධර්මදාස සිරිවර්ධන මහත්තය තමයි මේ ශ්‍රී පාදය නිර්මාණය කළේ.

මේ ශ්‍රී පාදය පිළිබද වීඩියෝව පහතින් බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *