බීමත් 200ට අධික පිරිසක් ඥාන සාර හිමියන් අත්අඩංගුවට ගන්න ගිහින්?

බොදුබල සේනා සංවිදානයේ මහලේකම් පුජ්‍ය ගලබඩ ඇත්තේ ඥාසාර හිමියන් කුරුනෑගල තොර යය ප්‍රදේශයේදී ඊයේ රාත්‍රියේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට සැරසුණු අවස්ථාවේදී විශාල උණුසුම්කාරී තත්වයක් ඇතිවුනා. මෙහිදී ප්‍රදේශවාසින් සහ මහමග වාහනවල පැමිණි පිරිසගේ දැඩි විරෝධතාවක් යොමුවීම මත ඥානසාර හිමියන් එතනින් මුදවාගෙන කුරුණෑගලට කැඳවා ගෙන ඇත.මේ පිළිබඳව වීඩියෝ කිහිපයක්ම අන්තර්ජාලයට එක්ව ඇත.
එම වීඩියෝ පහතින්…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *