සනත් ජයසුරියගෙන් පාසලේ ගුරුවරිය ප්‍රශ්න කරයි..දෙන්න උත්තර නැතිවෙයි.- වීඩියෝ.

සනත් ජයසුරිය ලඟදි දවසක තමා ඉගෙනගත්ත පාසලට ගියේ පාසල් නිල ඇඳුමින් සැරසිලා. තවත් සමකාලීන මිතුරන් රැසක් සමගින් ඔහු මීට සහබාගී වුනා. එහිදී සනත්ට එකල ඉගැන්වී ගුරුතුමියක්ද සහබාගී වුනා.
පැරණි පාසල් පන්ති කාමරේදී සනත් ඇතුළු පිරිස සමග ගුරුතුමිය ඉස්සර වගේම පාඩමක් කළා. එහිදී සනත්ගෙන් ද ප්‍රශ්නයක් ඇසුවා. ඊට සනත් දුන් උත්තරය සහ එදින සනත් පාසලට පැමිණි අයුරු පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න..

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *