පාන් පිටි ගොඩක් මැද නිරුවතින් කෝකියන් අතින් ආහාරයක් වූ සුරුපිනියගේ වීඩියෝව.

ඇමෙරිකානු සුපිරි ගායිකා කේටි පෙරී පසුගිය දා වෙනස්ම අත්දැකීමකට මුහුණ දුන්නාය. ඇය නිරුවතින් සිටිය දී පැමිණෙන කෝකියන් කිහිප දෙනෙක් ඇයව පිටි ගොඩක් මත දමා සජීවී ආහාර බන්දේසියක් ලෙසින් සකසනු ලබයි. මේ සියල්ල සිදු කෙරුනේ ඇගේ නවතම මියුසික් වීඩියෝව වෙනුවෙනි. “බොන් ඇපෙටි” ලෙස නම් කර ඇති මෙම වීඩියෝව වැඩිම නැරඹුම් ප්‍රමාණයක් වාර්තා කර තිබේ. මේ වනවිට එය මිලියන 65කට වැඩි නැරඹුම් වාර්තාවක් පෙන්නුම් කර අතර, මේ සඳහා මූලික වී ඇත්තේ කෙටී පෙරීගේ නිරුවත බව විදෙස් මාධ්‍ය පෙන්වා දෙයි.
උපුටාගැනීම – සාරවිට

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *