වයස ගැටළුවක් නොවී ප්‍රේමයට ඉඩ ලැබුණු හැටි වික්ටර් කියයි.

වික්ටර් රත්නායක යනු ලංකාවේ සංගීතය වෙනත් දිශානතියකට ගෙන ගිය අග්‍රගන්‍ය කළා කරුවෙකු බව අවිවාදයෙන් පිළිගත යුතුය. ඔහුගේ ගීත වලට සියලුම වයස් කාණ්ඩ වල අය බෙහෙවින් ප්‍රිය කරයි. ඒ කටහඬට සමාන හඬක් තවමත් ලංකාවේ බිහිවී නැත. ලංකාවේ පළමු ඒකපුද්ගල ප්‍රසංගය පැවැත්වූයේද ඔහුය. වැඩිම විදේශීය ප්‍රසංග පැවැත්වූයේද වික්ටර්ය.
ඔහුගේ දෙවන විවාහය සිදු වූ පසු සමාජ ජාලා ඔස්සේ විවිධ මඩ ප්‍රහාර දියත් වුනා. නමුත් වික්ටර්ට ආදරේ කරන රසිකයන් ඊට නිසි පිළිතුරු ලබා දී තිබුනා. ඇතැමෙක් ඔහුගේ ක්‍රියාවට අප්‍රසාධය පල කර තිබුනා. නමුත් ඔහුගේ සංගීතය පිළිබඳව දැඩි ගෞරවයක් දක්වා තිබුනා.
වික්ටර් ඔහුගේ ආදරය ගැන විදේශීය ප්‍රසංගයකදී මෑතකදී ඉඟියක් පල කරදෝ දැයි සිතෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයෙන් හමු වුනා. එයින් ඔහු පවසන්නේ ආදරයට වයස ගැටළුවක් නොවන බවයි.
පහතින් ඇත්තේ එම වීඩි යෝවයි.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *