පියාගේ මරණයට හිරේ ඉඳන් ඇවිත් පුංචි දියණිය හුරතල් කල මරණ දඬුවම නියම වූ සුනිල් – Photos

පසුගියදා යාපනයේ මිරුසිවිල් ඝාතන සිද්ධියට වරදකරුව මරණ දඬුවම හිමිව සිටින යුද හමුදා නිළධාරියෙකු වූ සැරයන් සුනිල් රත්නායක මහතා ඔහුගේ නිවසට පැමිණ තිබුණා. ඒ මිය ගිය තම පියාට අවසන් ගෞරවය දැක්වීමටයි.

ඔහුට බන්ධනාගාර පාලනාධිකාරිය විසින් මෙම අවස්ථාව ලබාදී තිබුණු අතර නිවසට පැමිණි ඔහු තම කුඩා දියණිය සුරතල් කරන එහි සිටි බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානයට යොමු වුණා.

මේ එම අවස්ථාවේ ඡායාරූපයි…..

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *