ඔබේ ජීවිතයම අවුල් කරන , දුම්බීම නිසා ඇතිවන අලුත්ම ලෙඩේ මෙන්න.

දුම්බීම කියන්නේ සෞඛ්‍යට හිත කර දෙයක් නොවේ. ඒ ගැන කතා කරන්න තරම්වත් දෙයක් නැහැ. මොකද ඔය දුම් බොන හැමෝම ඔය දේ කරන්නෙත් මේ අදීනව ගැන දැනගේනමයි. පෙනහළු පිළිකා, ලිංගික දුබලකම් වැනි රෝග ගැන ඔබ දැනුවත් ඇති. නමුත් දුම් බීම නිසා ඇතිවන අලුත්ම, භයානක රෝගී තත්වයක් ගැන බ්‍රිතාන්‍ය පර්යේෂකයන් පිරිසක් සොයාගෙන තියෙනවා.

මේ ගැන ඇසුවොත් ඔබ පුදුම වයි. බලන්නකෝ පහත වීඩියෝව.

 

කෙල ඉවතලන්න එපා. ඔබ කෙල වල ඇති මේ විශේෂතා දැන සිටියාද?

ඔබත් නිතර කෙල ඉවතලනවා ඇති. එහෙත් ඔබ කෙලවල ඇති මේ සුවිශේෂී ගුණය ගැන දන්නේ නැතුව ඇති. කෙල කියන්නේ අපේ සෞඛ්‍යට අතිවිශේෂ කාර්ය භාරයන් රැසක් ඉටු කරන වටිනා සම්පතක්. මේ ගැන බොහෝ දෙනා දන්නේ නැහැ.
පහත වීඩියෝව නරඹා එහි වටිනා කාර්ය භාරයන් වටහා ගෙන දැනුම බෙදා දෙන්න ඔබටත් පුළුවන්.