මහාඅනුභාව ඇති ගැටඹේ බෝ සමිඳු ඉදිරියේ මොහු කල කැත වැඩේ – CCTV දර්ශන.

හැමදෙනාම දන්නා ගැටඹේ බෝධිය පවතින්නේ මහනුවර සහ කොළඹ මාර්ගයේ පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය අසලය. දිනපතා විශාල පිරිසක් මෙම ස්ථානයට පුද පුජා පැවැත්වීමට, තමා ට යම් අපල උපද්‍රව පවතින විට බෝධි පුජා පැවැත්වීමට මෙහි පැමිණේ. එමෙන්ම දිනකට මේ අසලින් ගමන් ගන්නා විශාල රථ වාහන ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් නවතා පඬුරක් දමා යන්නේ තම සිත තුල පවතින විශ්වාසයන් නිසාය.
නමුත් මෑත දිනයක ගැටඹේ පුජා භුමිය තුල සිදුවූ යම් අසෝබන ක්‍රියාවක් එහි සවිකර ඇති CCTV කැමරා පද්දතියේ සටහන්ව තිබුනා.බලන්නකෝ මේ වගේ මිනිස්සු , මේ තැන්වලට ඇවිල්ල කරන කරන සේවල්…
ඔබත් මේ වගේ තැන්වලට යනකොට ටිකක් අවධානෙන් ඉන්න..යහළුවන් දැනුවත් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝව share කරන්න. වීඩියෝව පහතින්.