යුවතියක් දුෂණය කර ගොඩනැගිල්ලෙන් තල්ලු කර මැරූ දොස්තර දැන් සිර ගෙදර ඇතුලේ කරන වැඩේ…

මීට වසර දහයකට පෙර මීගමුව රෝහලේ සිදු වුයේ මහා අපරාධයකි. එවකට එම රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක් වූ සුදර්ශන බාලගේ විසින් එම අපරාධය සිදුකර තිබුනා. රෝගී තරුණියක් දුෂණය කර ගොඩනැගිල්ලේ ජනේලයෙන් පහතට ඇද දමා ඝාතනය කිරීම එම අපරාධයයි. මෙය දීර්ග නඩු විභාගයකට ලක්කොට අවසානයේදී ඔහුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ලබා දුන්නා.
මෙහිදී ඇසින් දුටු සාක්ෂියක් ලබා දුන් සේවිකාවගේ කටඋත්තරය මනාව ඔප්පුවීම නිසා මෙසේ දඬුවමක් ඔහුට ලැබුනා. පසුව බන්ධනා ගත කෙරු ඔහු අද වනවිට සිරගෙයි ඇතුලේ කරන කටයුත්ත ගැන බොහෝ දෙනා දන්නේ නැහැ. ඔහු තවත් රැඳවියන් සහභාගී කරගෙන අමුතුම වැඩක් කරගෙන යනවා. ඒ සම්පුර්ණ විස්තරය බලන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.